Pienyrittäjien toimintaedellytyksiä on parannettava

Pienyrittäjien toimintaedellytyksiä on parannettava

Suomessa toimii lukuisa joukko pienyrittäjiä tarjoten monia erilaisia käytännön ja kädentaitojen palveluja aina hieronnasta pikku remonttiapuun, siivouksesta tavaroiden ja vaatteiden ompeluun ja korjaukseen jne. Tuntuu vain, että kovin harvalla on varaa ostaa näitä korjauksia ja palveluita. Yrittäjä maksaa työvälineensä, vakuutuksensa ja monet muut kulut ja luonnollisesti ne tuntuvat hinnoissa, itsellekin pitäisi jäädä palkka työstä.

Kaikkien kulujen päälle pitää vielä lisätä arvonlisävero 24 %, joka muodostaa leijonanosan koko hinnasta. Kannatan ajatusta, että arvonlisäveron alarajaa nostetaan nykyisestä 10.000 eurosta esimerkiksi 30.000 euroon, jonka jälkeen se loivasti nousisi saavuttaen täyden määrän 60.000 euron vuotuisen liikevaihdon kohdalla.

Tällä saavutamme kaksi merkittävää etua. Ensiksi kuluttajien ostovoima lisääntyy palvelujen hinnanalennuksen myötä ja se lisää näiden palvelujen kysyntää. Tämä on myös kestävän kehityksen mukainen vaihtoehto. Tavara kannattaa entistä useammin korjauttaa, kuin tuottaa uusi kaukomailta. Ikääntyneiden ja apua tarvitsevien mahdollisuudet ostaa ALV:n alaisiakin palveluita lisääntyvät.

Toiseksi saamme enemmän nyt sivutoimisia yrittäjiä ja harrastustoiminnastaan yrittäjyyttä suunnittelevia päätoimisiksi yrittäjiksi ja työllistymään kokoaikaisesti omassa yrityksessään.  Uuden yrittäjän aloitus olisi helpompi ja kannustavampi. Arvonlisäverotukseen liittyvä rekisteröinti ja raportointi jäisivät kokonaan pois pienimuotoisen toiminnan osalta. Tämä myös alentaisi yrittäjän hallinnollisia kustannuksia.

Arvonlisäverotuksen riittävän loiva nousu täyteen verokantaan ei muodostaisi korkeaa kynnystä laajentaa toimintaa, jos yrittäjä sitä haluaa. Myös kilpailuneutraliteettinäkökohdat puoltavat veron loivaa nousua.

Arvonlisäveron alarajan nostosta hyötyisivät pienimmät yrittäjät sekä kuluttajat. Osin saamatta jääneet arvonlisäverotulot korvautuisivat yrittäjien maksamina suurempina tuloveroina ja yrittäjyyden ja työllisyyden lisääntyessä pienempinä tulonsiirtoina


Join the Discussion