Suomen puolustusjärjestelmä vaatii kenttäkelpoisen reservin

Suomen maanpuolustusjärjestelmä vaatii kenttäkelpoisen reservin


Suomen puolustaminen perustuu yleiseen asevelvollisuuteen ja suureen reserviin. Sodan ajan kenttäarmeijasta yli 95 % muodostetaan reserviläisistä. Voidakseen tuloksekkaasti puolustaa isänmaataan tulee reserviläisen huolehtia kenttäkelpoisuudestaan. Puolustusvoimat määrittelee kenttäkelpoisuuden seuraavasti:

”Kenttäkelpoisuus tarkoittaa yksilön fyysistä kuntoa ja ampumataitoa sekä taitoa liikkua kaikissa taistelukentän oloissa tehtävän mukaisesti varustettuna eri vuoden ja vuorokauden aikoina.”

Kenttäkelpoisuus vaikuttaa yksilön sodan ajan sijoitukseen. Taitoja myös mitataan ja arvioidaan säännöllisesti esimerkiksi maakuntakomppaniaan sijoitettujen osalta.

Sijoitetun reservin koko on tällä hetkellä Suomessa noin 280.000 reserviläistä, joita harjoitetaan keskimäärin harvemmin kuin kerran kymmenessä vuodessa. Tyypillisesti kertausharjoituksissa ammutaan 15 – 20 laukausta. Kerran kymmenessä vuodessa ammutulla muutamalla laukauksella ei kouluteta ketään ampumaan, eikä ylläpidetä ampumataitoa.

Reserviläisliiton jäsenjärjestöjen harjoituksissa ammuttiin viime vuonna n. 3,2 miljoonaa laukausta ja osallistumiskertoja oli n. 50.000. Kun vielä huomioidaan muut järjestöt, voidaan arvioida, että vapaaehtoisissa maanpuolustusjärjestöissä harjoitellaan ammuntaa lähes 100.000 kertaa vuodessa. Harjoittelu omalla ajalla on myös kustannustehokasta, se tapahtuu omilla tai yhdistysten aseilla ja patruunoilla.

Reserviläisliiton kuntoliikuntaan osallistuttiin n. 30.000 kertaa ja erilaisia tapahtumia oli n. 5000. Suosittu toimintamuoto, jossa kilpaillaan myös valtakunnallisesti, olivat jotokset ja erilaiset maastokilpailut. Kilpailuissa on tyypillisesti rasittavan fyysisen suorituksen lomassa erilaisia maanpuolustustietoja ja –taitoja mittaavia tehtäviä.

Suomen puolustus ei perustu ammattiarmeijaan eikä se perustu vain virkatyönä tehtävään koulutukseen ja harjoitteluun. Yksilön ja vapaaehtoisjärjestöjen työllä on tärkeä merkitys maanpuolustustahdon ja kenttäkelpoisuuden ylläpitämisessä.


Join the Discussion