Poliisin toimintaedellytykset on turvattava

Poliisiauton valot

Poliisin toimintaedellytykset on turvattava


Olemme viime aikoina saaneet lukea monista vakavista rikossarjoista, jotka ovat järkyttävällä tavalla kohdistuneet alaikäisiin lapsiin ja nuoriin. Samalla uutisoinnissa on kerrottu, että poliisi ei ehdi tutkia vähäisempiä juttuja lainkaan. Suomalaiset kokevat turvattomuutta ja pelkoakin.

Poliisin toiminta on niin henkilöstön kuin taloudenkin osalta ajettu liian alas. Hallitsematon ulkomaalaisten maahantulo 2015 ja sen seuraukset mm. kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden löytäminen, seuranta ja maasta poistaminen, ovat kuluttaneet poliisin voimavaroja ja vaikeuttaneet muuta normaaliajan toimintaa. Laittomasti maassa olevat muodostavat lisäksi ylimääräisen turvallisuusuhan.

Poliisin virkoja on välittömästi lisättävä. Normaaliajan turvallisuuden takaaminen vaatii henkilöstölisäyksiä. Erityisesti on panostettava rikosten ennaltaehkäisyyn ja tutkintaan. Jokainen ennalta ehkäisty vakava rikos säästää uhrin ja omaiset suurelta henkilökohtaiselta huolelta ja surulta. Rikosten tutkinta on saatava kuntoon. Kansalaisen on saatava oikeusturvaa, kun hän joutuu rikoksen uhriksi.

Yhteiskuntaa voi kohdata myös rauhan aikana poikkeuksellisia häiriötilanteita, yhtenä esimerkkinä juuri edellä mainitsemani hallitsematon maahantuloryntäys. Tuollaisten tilanteiden hallintaan poliisi tarvitsee osaavan reservin. Olin eduskunnassa asiantuntijakuultavana, kun reservipoliisijärjestelmää koskevaa lainsäädäntöä valmisteltiin.

Kannatin järjestelmää, jossa poliisille olisi koulutettu rauhanajan vakavia häiriötilanteita varten muutaman tuhannen henkilön osaava reservi. He olisivat toimineet poliisin ohjauksen ja valvonnan alaisena ja apuna. Korostin myös sitä, että poliisille on kuitenkin taattava riittävät voimavarat selviytyä normaaliajan tehtävistään ja reservipoliisi voidaan ottaa käyttöön vain yhteiskunnan vakavissa häiriötilanteissä. Harmikseni eduskunta ei kyennyt säätämään lakia reservipoliisista.

Kokonaisturvallisuutemme vaatii panostuksia ja yksilön on koettava, että Suomessa on turvallista asua, elää, tehdä työtä ja yrittää. Poliisiin luotetaan ja poliisin arvostus on Suomessa edelleen korkealla. Emme voi enää vaarantaa tuota luottamusta. Päättäjien on lisättävä poliisin virkoja ja määrärahoja sellaiselle tasolle, että tehtävät tulevat hoidettua ja kansalaiset kokevat saavansa oikeusturvaa sitä tarvitessaan. Myös yhteiskunnan vakaviin häiriötilanteisiin tulee varautua.Join the Discussion