Pikavipit kuriin!

Pikavipit kuriin

Ulosottovelallisten määrä on jatkanut kasvuaan koko vuosikymmenen ja vuoden 2018 lopussa luonnollisia henkilöitä oli ulosotossa 519.000, muutos edellisestä vuodesta oli 3,5 %. Samalla henkilöllä saattoi olla useita velka-asioita. Uusia velallisia tuli vuoden aikana yli 180.000! Suurimmalla osalla (71 %) velkaa oli alle 10.000 euroa ja 25 %:lla velkaa oli alle 500 euroa.

Tapahtuneesta talouskasvusta ja työllisyyden parantumisesta huolimatta ulosottovelallisten määrä siis jatkaa kasvuaan ja suurimpana ryhmänä näyttävät olevan pikavipit.

Suomalainen yhteiskunta on luomassa yhä suuremman luottotietonsa menettäneiden toisen luokan kansalaisryhmän. Maksuhäiriömerkinnöillä on laajakantoisia vaikutuksia ihmisen elämään ja arjessa selviytymiseen. Jo pankkitilin avaaminen voi olla vaikeaa, asunnon saanti mahdotonta jne. Näin ei voi jatkua.

Nyt on korkea aika laittaa pikavippifirmat kuriin. Jo toteutettu korkokatto ei ole riittävä toimenpide, tarvitaan tehokkaampia rajoituksia. Olemme jo nyt yhteiskunnassa hyväksyneet erilaisten haitallisten aineiden ja ilmiöiden markkinointikieltoja ja -rajoituksia, kuten tupakalle, alkoholille ja rahapeleille.

Pikavippejä markkinoidaan voimallisesti ja tehokkaasti. Vaikeassa taloudellisessa tilanteessa kuluttaja on helppo uhri mainonnalle ja ottaa harkitsemattomasti epäedullisia luottoja. Näin joutuu äkkiä kierteeseen, josta ei ole enää ulospääsyä. Pikavippi on riiston väline hädänalaista ihmistä kohtaan ja tarvitsee ilmiönä tiukkaa yhteiskunnan säätelyä.

Oikeusministeriö julkaisi keskiviikkona arviomuistionsa kuluttajaluottojen markkinoinnista. Muistiossa on pohdittu erilaisia keinoja ongelmallisen luotonannon rajoittamiseksi ja haittojen vähentämiseksi. Kannatan jyrkkiä ja tehokkaita toimenpiteitä pikavippien markkinoinnin kieltämiseksi ja rajoittamiseksi. Kieltojen rikkomisesta ja kiertämisestä tulee olla ankarat seuraamukset, esimerkiksi markkinointikiellon vastaisesti myönnettyä luottoa ei tarvitsisi maksaa takaisin.

Julkisen sektorin velkaneuvonta ei pysty kilpailemaan vapaassa markkinointitilanteessa voittoa tavoittelevien yksityisten pikavippifirmojen kanssa. Mainonta luo ahdingossa olevalle yksilölle mielikuvan siitä, että ratkaisu taloudellisiin ongelmiin on pikavippi, vaikka oikea tie saattaisi olla tapaaminen kunnallisen tai kolmannen sektorin velkaneuvojan kanssa. Pikavippifirmoille asetettavat kiellot ja rajoitukset ovat välttämättömiä yhä pahenevan velkaongelman hillitsemiseksi.  


Join the Discussion