Oppivelvollisuutta on pidennettävä ja toinen aste maksuttomaksi

Oppivelvollisuutta on pidennettävä ja toinen aste maksuttomaksi


Viimeaikaisessa keskustelussa on nostettu esille opiskelun todelliset kustannukset esimerkiksi lukioissa. Jopa muutamaan tuhanteen kohoavat kirja-, ATK- ja materiaalimaksut ovat monelle perheelle este saattaa nuori haluamalleen opintielle. Maksuttomuus takaisi kaikille nuorille tasavertaiset mahdollisuudet jatkaa toiselle asteelle.

Tärkeää on myös huomata, että kaikki nuoret eivät ole omimmillaan teoriapainotteisessa tai muussa perinteisessä koulumaisessa opiskelussa. Itse kehittäisin oppisopimuspohjaisia työssäoppimisvaihtoehtoja perinteisen toisen asteen opiskelun rinnalla yhdessä työnantajien kanssa. Työnantajien tarpeiden huomioiminen ja nopea reagointi erilaisiin työvoimatarpeisiin antaa valmistuneille paremmat työllistymismahdollisuudet.

Yhteiskunnan on tärkeää pitää kiinni kaikista nuorista ja ehkäistä syrjäytymistä kaikin mahdollisin tavoin. Oppivelvollisuuden jatkaminen antaa viranomaisille mahdollisuuden edelleen seurata ja puuttua nuoren elämään ja auttaa vaikeassa nivelvaiheessa. On tärkeää, että jokainen nuori löytäisi paikkansa yhteiskunnassa ja jatkaisi opintojaan peruskoulun jälkeen.

Kaikkein tärkeintä on kuitenkin nuori itse. Meillä ei ole varaa syrjäyttää ja menettää yhtään nuorta ihmistä tästä yhteiskunnasta.  Nuoria jopa ylidiagnosoidaan normaalissa herkkyysvaiheessa siirryttäessä nuoruudesta aikuisuuteen. Tärkeintä on kuitenkin, että nuorella on mielekästä tekemistä ja hän tuntee olevansa osa tätä yhteistä yhteiskuntaa. Nuoren täytyy saada osata, uskoa ja haaveilla tulevasta!


Join the Discussion